Kezdőlap

A CAR-REC Gépjárműroncs-kezelő Közhasznú Közhasznú Nonprofit Kft. bemutatása
 
A CAR-REC Kft.-t hulladékkezeléssel foglalkozó alapító/tulajdonosai 2003-ban hozták létre azzal a céllal, hogy az Európai Unióban a roncsautók hasznosítását szabályozó 53/2000/EK Direktíva és az ezt harmonizáló magyar rendelkezések termékfelelős gyártókra/importőrökre vonatkozó rendelkezéseinek teljesítésére megteremtse a szükséges területlefedő roncsautó-leadási, -begyűjtési, -előkezelési és újrahasznosítási infrastruktúrát.
 
Mivel a járművek gyártói, importőrei elsősorban az értékesítésre, valamint a jármű életciklus első részének garanciális és azon kívüli szervizelési periódusára vannak felkészülve, a hulladékká válást követő időszak teendői azonban profilidegen tevékenységnek számítanak náluk, így szívesen vették egy olyan hulladékkezelő partner megjelenését, amely három fő feladat szolgáltatási szerződés keretében történő átvállalásával képes a részükre az európai és a magyar jogalkotó által részükre előírt kötelezettségeket teljesíteni.
 
Ezek az átvállalt kötelezettségek:
 
-   Országos, terület-lefedő hálózat biztosítása a roncsautók birtokosainak/üzemben tartóinak a jármű legalább ingyenes leadásához. Az ingyenesség – ahogyan azt a jogalkotó is leírta a vonatkozó jogszabályokban - természetesen az előzetesen nem előbontott (tehát lényegi elemeit, mint a motor, a hajtáslánc, a karosszéria főbb elemeit, valamint a katalizátort tartalmazó) járműre vonatkozik és ennek teljesülése esetén a hulladék világpiaci árának függvényében mindig valamilyen a leadó részére történő pénzösszeg megfizetésével jár együtt. Ez általában a roncsautó mérlegeléskor megállapított tömege és az aktuális roncsautó Ft/kg átvételi ára szorzataként jelenik meg, az elmúlt tíz évben a tőzsdei árak változásának függvényében 8.000-40.000 Ft-ig terjedő összeget jelentett a leadó számára, neki helyben megfizetve.
 
-   A mindenkor érvényes roncsautó hasznosítási arányszámok teljesítése, amely jelenleg 2006. január 1-jétől 2015. január 1-jéig 85%-os hasznosítást, ezen belül 80% anyagában, 5% energetikailag történő hasznosítást jelent. A roncskezelés szabályai a vonatkozó EU-s Direktíva és a hazai 442/2012 (XII.29.) Kormányrendelet alapján 2015. január 1-jétől 95%-os hasznosítási arányt, ezen belül 85% anyagában és 10% energetikailag történő teljesítést ír elő. Ha figyelembe vesszük, hogy a mai hasznosításra kerülő járművekben átlagosan 70-75%-nyi fémtartalom van jelen, amely a hasznosítás pozitív mérlegét adja és a többi összetevő a shredderezéses őrlést követően, további feldolgozás nélkül az üzem- és segédanyagokkal együtt már csak ráfordítással kezeltethető, így láthatóvá válik annak a feladatnak a nagysága, amely a 20-25% mértékű, negatív költségmérlegű vegyes műanyag-, gumi-, üveg-, textil-, fa- és egyéb frakciók újrahasznosításának elősegítéséhez tartozik.
 
-   A harmadik átvállalt feladat az évenkénti jelentések elkészítése a jogszabályban leírt illetékes hatóságok felé. Ez ma a CAR-REC Kft. székhelye szempontjából illetékes területi (győri) Környezetvédelmi Felügyelőség, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Járművek Főosztálya felé történik meg minden évben.
 
Jelenleg a CAR-REC 23 importőrrel áll szerződésben, átvállalva tőlük a leírt kötelezettségeket. További információk a CAR-REC aktuális hálózatáról, az alapítókról és a tevékenységről a www.carrec.hu oldalon találhatók.